Europees Hof van Justitie: "CBD is geen verdovende drug"

 

 

 


 

 


 

 

 

 

Op 19 november 2020 heeft de VN-narcoticacommissie besloten om cannabis uit de catalogus van gevaarlijke drugs te verwijderen. En ook in de Europese Unie lijkt de situatie voor hennepproducenten langzaam te kalmeren na zeer turbulente tijden. Op verzoek van de European Industrial Hemp Association (EIHA) heeft de Europese Commissie aangekondigd dat CBD niet als verdovend middel moet worden geclassificeerd. Producenten, handelaren en consumenten moeten dus worden ontlast. Daarnaast maakte de commissie bekend dat CBD zelfs als voedingsmiddel kan worden aangemerkt. Destijds waren er langdurige discussies over de vraag of het kruidenproduct als een "novel food" moest worden beschouwd. Gezien de verdere aanscherping die tot voor kort dreigde, lijkt dit nu definitief het “mindere kwaad”.


Het arrest van het Europese Hof van Justitie was beslissend voor de beslissing

 

 

 

 

In het antwoord van de Commissie verwees zij ook naar het arrest van de

 

 

Europees Hof van Justitie (HvJ). Vorige maand vonden rechters in Luxemburg het ongepast om CBD als verdovend middel te classificeren. De kamer volgde de aanbevelingen van de WHO, net als de VN-vergadering gisteren. Een duidelijke ommezwaai in Brussel, want in juli van dit jaar waren er nog plannen om alle goedkeuringsaanvragen voor CBD op te schorten en de classificatie als verdovend middel te onderzoeken. Dat zou eigenlijk neerkomen op een verbod. Dienovereenkomstig is er nu grote opluchting bij Europese CBD-producenten. Een algemeen verbod op hun producten is niet meer te verwachten.

 

 

 

Reden: CBD heeft geen psychoactieve effecten

 

 

  

Doorslaggevend is het ontbreken van psychoactieve effecten van CBD. Als cannabidiol van de hele hennepplant wordt gemaakt, is dit volgens een internationaal drugsverdrag ook geen verdovend middel. Er is dus geen belemmering om het toegankelijk te maken voor het vrije verkeer van goederen binnen de EU.

 

 

 

 

 

In de originele verklaring van de Europese Commissie staat:

 

 


“In het licht van de opmerkingen van de klagers en het recente arrest van het Hof van Justitie (...) heeft de Commissie haar voorlopige beoordeling opnieuw onderzocht en is zij tot de conclusie gekomen dat cannabidiol niet als een geneesmiddel wordt beschouwd. Hierdoor kan cannabidiol als levensmiddel worden geclassificeerd als ook aan de overige voorwaarden van artikel 2 van Verordening (EG) nr. 178/2002 wordt voldaan. "

 

 

 

 

 

Dat betekent eindelijk meer planningszekerheid voor boeren, producenten, handelaren en consumenten.

 

 

 

 

Bron: Enmedlemsstat kan inte förbjuda saluföring av cannabidiol (CBD) som lagligen hartillverkats i en annan medlemsstat, när den har utvunnits ur hela cannabissativa-växten och inte enbart ur dess fibrer och frön (europa.eu)

 

 


 
Older Post Newer Post

Leave a comment